Kontakt

Všeobecné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb v zariadení Andel Elite Dental Center Oboznámenie dotknutých osôb - klienti/pacienti súkromného dentálneho centra - Andel Elite Dental Center Zásady používania online identifikátorov webovej stránky www.andeldental.sk Reklamačný poriadok poskytnutej zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb v zariadení Andel Elite Dental Center Reklamačný formulár Andel Dental s.r.o. Reklamačný formulár A2 dent s.r.o.

Kontaktný formulár

  • potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona   č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), a to formou písomného Oboznámenia dotknutých osôb – klienti/pacienti súkromného dentálneho centra Andel Elite Dental Center (ďalej len „Oboznámenie“);
  • s Oboznámením som sa oboznámil, mal som dostatok času a nerušeného priestoru na jeho naštudovanie, plne rozumiem jeho textácii a obsahu a som si plne vedomý jeho významu a skutočností z neho vyplývajúcich;
  • udeľujem v zmysle Nariadenia a Zákona súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári, a to na účely poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb, vrátane objednávania, zúčtovania, komunikácie a vedenia/vybavovania súvisiacej agendy v zmysle Oboznámenia;
  • oboznámil som sa a súhlasím so Všeobecnými podmienkami poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb v zariadení Andel Elite Dental Center.

Objednávkový formuláránoniee-mailtelefón

  • potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona   č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), a to formou písomného Oboznámenia dotknutých osôb – klienti/pacienti súkromného dentálneho centra Andel Elite Dental Center (ďalej len „Oboznámenie“);
  • s Oboznámením som sa oboznámil, mal som dostatok času a nerušeného priestoru na jeho naštudovanie, plne rozumiem jeho textácii a obsahu a som si plne vedomý jeho významu a skutočností z neho vyplývajúcich;
  • udeľujem v zmysle Nariadenia a Zákona súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári, a to na účely poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb, vrátane objednávania, zúčtovania, komunikácie a vedenia/vybavovania súvisiacej agendy v zmysle Oboznámenia;
  • oboznámil som sa a súhlasím so Všeobecnými podmienkami poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb v zariadení Andel Elite Dental Center.

Ako sa k nám dostanete?

Súkromné zubné centrum sa nachádza priamo pod mostom, ktorý vedie cez rieku Váh a je hlavnou dopravnou tepnou.

Autom zo smeru Bratislava: Z dialnice D1 zídite výjazdom na Hlohovec. Pokračujte po ceste 513. Po prejdení mosta cez rieku Váh prídete ku kruhovému objazdu, kde zvolíte prvú obočku vpravo. Po 400 metroch na križovatke tvaru T odbočte vpravo a po ďaľších 200 metroch dorazíte do cieľa.  A začiatok cesty k zdravým a bielym zubom máte sa sebou.

Autom zo smeru Nitra:  Po príjazde do Hlohovca pokračujte rovno po hlavnej ceste, až kým neprídete ku k druhému kruhovému objazdu pred mostom cez rieku Váh. Tu zvoľte tretiu odbočku a pokračujte po hlavnej ceste. Po 400 metroch na križovatke tvaru T odbočte vpravo a po 200 metroch prídete k súkromnému zubnému centru.

 

Adresa:

R. Dilonga 1

Hlohovec | 920 01

Telefon:
Otvaracie hodiny:

8:00-9:00 bolesti

9:00-15:30 Ut, St, Pia objednaní pacienti

9:00-19:30 Po, Št objednaní pacienti

Naša stránka na Facebooku: